Nuljunkulman kivi

05.10.2019

Nyt mennään pitkälle historiassa taaksepäin, aina vuoteen 1763 asti. Ilomäentien varrellelta, Akaan Toijalasta löytyy Nuljunkulman kivi.

Nuljunkulman kivellä pääset koskettamaan ainakin 1763 vuotta varmasti.
Nuljunkulman kivellä pääset koskettamaan ainakin 1763 vuotta varmasti.

Merkkikivi kuuluu muinaismuistolain (206/63) rauhoittamaksi kiinteäksi muistojäännökseksi.

Kivestä löytyy seuraavanlainen selitys paikalle asetetun tolpan päässä olevasta kyltistä:

Kiveen on hakattu luku 1763 sekä teksti i:i: Kyseessä ovat luultavasti vuosiluku ja nimikirjaimet.
Vuonna 1763 Akaan, Kalvolan ja Sääksmäen nimismiehenä oli Johan Immenius, johon nimikirjaimet i:i periaatteessa sopivat.

Kivi on saattanut toimia välimatkapylväänä Hämeenlinnan ja Toijalan välisen vanhan maantien varressa. Vuoden 1734 kestikievarisäännön ja lain mukaan tuli maanteille asettaa välimatkapylväät siten, että molemmin puolin tietä ja puolen ja neljännespeninkulman kohdalle vain toiselle puolen tietä.
1780-luvun alussa laadittuun ruotsalaiseen sotilaalliseen karttaan on näille kohdin merkitty puolta peninkulmaa osoittava pylväs. Toisaalta kivi on voinut olla myös merkki pitäjän eri taloille kunnossapidettäviksi määrättyjen tieosuuksien rajalla.
Kivi on alun perin sijainnut sielä pinta tielle päin siten, että kivestä on näkynyt maanpinnan yläpuolellae vain yläkulma, jossa hakkaukset ovat. Kivi joutui kuitenkin pois paikaltaan ja kumolleen Ilomäentietä levennettäessä 1990-luvulla.
Kivi nostettiin uudelleen pystyyn Akaa-Toijala-seuran aloitteesta vuonna 2003 ja sijoitettiin lähelle alkuperäistä paikkaansa.